Báo cáo động thái doanh nghiệp ĐBSCL 6 tháng đầu năm 2021

Tháng 7/2021 vừa qua, VCCI tại Cần Thơ thực hiện Báo cáo động thái doanh nghiệp ĐBSCL 6 tháng đầu năm 2021 nhằm ghi nhận tình hình “sức khỏe” doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm. VCCI tại Cần Thơ đã tiến hành khảo sát 110 doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực, loại hình tại ĐBSCL. Dự kiến, Báo cáo sẽ kết hợp cùng hội thảo lấy ý kiến các doanh nghiệp đầu ngành và Hiệp hội doanh nghiệp khu vực ĐBSCL nhằm bổ sung hoàn thiện kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp đến chính quyền.

Tháng 7/2021 vừa qua, VCCI tại Cần Thơ thực hiện Báo cáo động thái doanh nghiệp ĐBSCL 6 tháng đầu năm 2021 nhằm ghi nhận tình hình “sức khỏe” doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm. VCCI tại Cần Thơ đã tiến hành khảo sát 110 doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực, loại hình tại ĐBSCL. Dự kiến, Báo cáo sẽ kết hợp cùng hội thảo lấy ý kiến các doanh nghiệp đầu ngành và Hiệp hội doanh nghiệp khu vực ĐBSCL nhằm bổ sung hoàn thiện kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp đến chính quyền.

Kết quả Báo cáo cho thấy doanh doanh nghiệp quay trở lại hoạt động ở khu vực ĐBSCL đang giảm dần, cùng với sự gia tăng số lượng doanh nghiệp rời khỏi thị trường. Doanh nghiệp thành lập mới 6 tháng đầu năm 2021 đạt 5.128 doanh nghiệp (tăng 12,28 % so với cùng kỳ); số lao động là 44.810 lao động (giảm 22,38 % so với cùng kỳ). Với sự quay trở lại của dịch Covid-19, ĐBSCL 6 tháng đầu năm 2021 chỉ có 1.523 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (giảm 4,57% so với cùng kỳ); 1.796 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh (tăng 11,41% so với cùng kỳ); 4.030 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể (tăng 67,71% so với cùng kỳ); 955 doanh nghiệp đã giải thể (tăng 27,33% so với cùng kỳ).

Tác động của đợt dịch lần thứ 4 khiến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vùng ĐBSCL đang có dấu hiệu suy giảm rõ rệt. Cụ thể, tổng doanh thu của quý II/2021 giảm 40,4%, lượng đơn đặt hàng mới giảm 41,3 % so với quý I/2021. Hơn 50% doanh nghiệp hoàn thành kế hoạch doanh thu ở mức 50% - 75% kế hoạch. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng đề xuất một số chính sách: hỗ trợ vaccine cho doanh nghiệp để tiêm cho công nhân; giãn, hoãn thuế; giảm lãi suất ngân hàng; sự hỗ trợ từ Hiệp hội doanh nghiệp địa phương... Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng đang chủ động tìm kiếm cơ hội, đối tác kinh doanh mới để ổn định và phát triển sản xuất.

THAM GIA ĐĂNG KÝ

Với mục tiêu luôn hỗ trợ và đại diện cho tiếng nói chung của cộng đồng doanh nghiệp vùng ĐBSCL, VCCI Cần Thơ kính mời quý Doanh nghiệp tham gia làm hội viên chính thức. Việc gia nhập hội viên VCCI Cần Thơ đồng nghĩa với việc doanh nghiệp có thêm kênh tiếp nhận thông tin hiệu quả phục vụ cho sự phát triển doanh nghiệp đồng thời góp phần làm cho tiếng nói chung của cộng đồng doanh nghiệp thêm lớn mạnh.