Mời tham dự họp Hội nghị Hội viên khu vực

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh tại Cần Thơ (VCCI tại Cần Thơ) tổ chức Hội nghị Hội viên khu vực để Hiệp thương bầu cử đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh tại Cần Thơ (VCCI tại Cần Thơ) tổ chức Hội nghị Hội viên khu vực để Hiệp thương bầu cử đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, cụ thể như sau:

Thời gian: 14h00 – 17h00, ngày 10/12/2021 (Thứ Sáu)

Địa điểm – hình thức – thành phần:

Họp trực tiếp: gồm đại diện lãnh đạo Ban thường Trực VCCI và lãnh đạo của các Hội, Hiệp hội và các doanh nghiệp là hội viên chính thức của VCCI tại Cần Thơ có tham gia góp ý vào văn kiện của Đại hội.

Địa điểm: Hội trường lầu 3, VCCI tại Cần Thơ – Số 12 Hòa Bình, P. An Cư, Q. Ninh Kiều, Tp Cần Thơ.

Họp trực tuyến (thông qua nền tảng Zoom): gồm đại diện lãnh đạo của tất cả các Hội, Hiệp hội và các doanh nghiệp là hội viên chính thức của VCCI tại Cần Thơ có quan tâm.

Nội dung:

- Thảo luận, tham gia góp ý vào các dự thảo văn kiện của Đại hội (báo cáo chính trị, dự thảo điều lệ sửa đổi);

- Hiệp thương chọn cử đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc.

Chương trình: đính kèm

VCCI tại Cần Thơ kính mời Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội Doanh nghiệp/Doanh nghiệp cử đại diện tham dự Hội nghị quan trọng trên. Vui lòng đăng ký tham dự theo mẫu gửi kèm hoặc đăng ký trực tuyến qua link: https://forms.gle/sKGW3KSVYvAHxs6k8 trước ngày 9/12/2021.

Trân trọng cảm ơn.

Thông tin liên hệ:

ĐT: 0292.3.824.918 (máy lẻ 104) gặp Ms. Thy (0982.850.144) | Ms. Bích Giang (0934 185 977)

Fax: 0292.3.824.169; 

Email:phonghoivienvccict@gmail.comlamthyvcci@gmail.combichgiang2910@gmail.com

THAM GIA ĐĂNG KÝ

Với mục tiêu luôn hỗ trợ và đại diện cho tiếng nói chung của cộng đồng doanh nghiệp vùng ĐBSCL, VCCI Cần Thơ kính mời quý Doanh nghiệp tham gia làm hội viên chính thức. Việc gia nhập hội viên VCCI Cần Thơ đồng nghĩa với việc doanh nghiệp có thêm kênh tiếp nhận thông tin hiệu quả phục vụ cho sự phát triển doanh nghiệp đồng thời góp phần làm cho tiếng nói chung của cộng đồng doanh nghiệp thêm lớn mạnh.